Rekisteri- ja tietosuojaseloste

1. Rekisterinpitäjä

Järvileasing Oy Piispankatu 36 06100 Porvoo Y-tunnus: 2754267-8

Puhelin: +358 207 290 200

Rekisterin vastuuhenkilö:

Mika Peltoniemi
mika.peltoniemi@jarvileasing.fi
puh. 0400 150 020

2. Rekisteriasiat yhteystiedot

Järvileasing Oy asiakaspalvelu rekisteriasioissa arkipäivisin klo 9-16. asiakaspalvelu@jarvileasing.fi puh. 0207 290 200

3. Rekisterin nimi

Järvileasing Oy asiakasrekisteri.

4. Rekisterin peruste ja käyttötarkoitus

Järvileasing Oy asiakkaista pidetään rekisteriä asiakassuhteen hallintaan, hoitamiseen, ylläpitämiseen ja kehittämiseen. Rekisteritietoja voidaan lisäksi käyttää Järvileasing Oy yhteystyökumppanin ja asiakkaan väliseen markkinointiin, mukaan lukien sähköinen markkinointi.

5. Rekisterin sisältö

Goodsign Oy ylläpitämään, Järvileasing Oy käytössä olevaan järjestelmään on mahdollista tallentaa alla olevia tietoja. Rekisteriin tallennettava tieto ei sisällä asiakkaiden henkilökohtaisia tietoja, mikäli ne eivät ole tarpeellisia asiakassuhteen kannalta. Rekisteri voi sisältää seuraavia tietoja:

  • nimi
  • puhelinnumero
  • sähköpostiosoite
  • sopimuksen alku- ja päättymispäivä
  • tieto asiakkaan tilaamista tuotteista ja palveluista

6. Tietolähteet

Yrityksemme ensisijaisia tietolähteitä ovat: Käyttäjän itsensä rekisteröimät ja luovuttamat tiedot sekä yhteistyökumppaneilta saatava tieto. Henkilötietoja voidaan kerätä, tallettaa ja päivittää myös osoite- tai muuta vastaavaa palvelua tarjoavan rekisterinpitäjän rekistereistä.

7. Tietojen luovutus ja vastaanottajat

Tietoja voidaan luovuttaa kolmannelle osapuolelle asiakkaan tilaamien tuotteiden tai palveluiden toteuttamisen näin vaatiessa. Asiakasrekisterin tietoja ei siirretä EU:n tai ETAN:n ulkopuolelle.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisteriä ylläpidetään teknisenä tallenteena. Tietojärjestelmä on suojattu, ja rekisteriä käyttävät ainoastaan henkilöt, joiden toimenkuvaan sen käyttö kuuluu.

9. Tietojen säilytysaika

Asiakasrekisterissä olevat asiakastiedot säilytetään asiakassuhteen säilymisen ajan ja tilinpäätöksessä määrätyn dokumenttien säilytysajan. Tilikauden tositeaineisto on säilytettävä vähintään 6 vuotta sen vuoden lopusta, kun tilikausi on päättynyt. Tämän jälkeen asiakastiedot poistetaan asiakasrekisteristä, ellei sama asiakassuhde ole edelleen aktiivinen. Asiakasrekisterissä säilytetään tietoja asiakkaan tilaamista tuotteista ja palveluista ja niitä säilytetään kohtuullinen aika käytettäväksi mahdollisiin markkinointi toimenpiteisiin ja uusien toimeksiantojen tukemiseen Järvenleasingin sisällä.

10. Rekisteröidyn oikeudet ja oikeuksien toteuttaminen

Asiakkaalla on oikeus tarkastaa itseään koskevat tiedot Järvileasing Oy rekisteristä. Tarkastuspyyntö voidaan tehdä allekirjoitetulla kirjallisella pyynnöllä kohdassa 1 mainittuun osoitteeseen